top of page

VAD ÄR GRP/FRP

GRP (Glass Reinforced Polymer) och FRP (Fibre Reinforced Polymer) Är samlingsnamnen för en typ av produkter där en kärna av fibrer, oftast glas omges av en Polymer eller Harts för att uppnå önskade egenskaper.

Miljöinformation och egenskaper

GRP/FRP

Våra produkter är tillverkade av glasfiber som vävs in i en form eller genom en process som kallas för pultrudering. Glasfibrer som är kärnan i allt vårt material blandas sedan med en typ av Harts som binder ihop glasfibret och skapar en solid kärna med mycket goda egenskaper. Vilken typ av harts som används beror på produktens användingsområde.

Våra produkter kan även färgas med ett speciellt pigment som blandas in i vårt Harts, vilket gör att produktens färg är genomgående i materialet och kan således inte skrapas eller slitas bort. Merparten av våra produkter kan dessutom fås i valfri RAL-färgVikt och Hantering

 

 

Våra produkter väger mindre än 80% av motsvarigheterna i galvaniserat stål vilket gör att hanteringen går mycket snabbare och kräver oftast ingen extern mekanisk lyfthjälp. Detta sparar pengar i både transport och hyra för tunga maskiner som normalt måste användas för motsvariga produkter.

Korrosion och kemikalier

Genom en blandning av våra olika hartser skapar vi egenskaper som tillämpas för respektive produkt och användningsområde. Gemensamt för alla våra produkter är 100% korrosionsbeständighet. Redan vid vår enklaste lösning av olika Hartser uppnås också en kemikaliebeständighet som tillåter våra produkter att användas i mycket tuffa förhållanden inom industri och kommersiella områden. Se tekniskt datablad DS-DST-10 för mer info

Ingen konduktivitet och radartransparent

Våra produkter leder ingen ström vilket gör våra produkter utmärkta för installationer i områden där man annars måste ta hänsyn till jordning och skydd för säker transport av personal. Våra produkter har använts för installation i ställverk, transformatorstationer och inom järnväg i över 20 år med mycket goda resultat.
Vårt material är också helt radar transparent vilket gjort att flera stora flygplatser i Europa valt vårt material för tillverkning av trapphus och accessbryggor runt om på både fältet och på terminalbyggnader.


Produktgaranti

 

Vi på Decksafe är såpass säkra på att våra produkter är av mycket bra kvalitet att vi alltid erbjuder minst 10års hållbarhetsgaranti.

Mindre eller inget underhåll

Då våra produkter är tillverkade av extremt hållbara komponenter så menar vi att inget underhåll behövs för att hålla produkterna i skick. Normal rengöring kan behövas som med vilka andra material som helst.
För extremt utsatta områden tex runt marina områden har vi speciella produkter som skyddar mot alger och annan naturlig påväxt.

Starkt och Hållbart

Våra GRP produkter är extremt starka i sin konstruktion och väger upp till 80% mindre än stål och 30% mindre än Aluminium. Ändå har vi likvärdig prestanda. Våra konstruktionsprofiler förblir opåverkade mot drag, skjuv och kompressionskrafter. Produkterna förblir även opåverkade av termisk påverkan.

Brandskydd

Alla våra produkter är brandskyddade genom att man blandar in ett brandskyddsmedel i det Harts som binder ihop fibrerna. Vi har även en produkt som är avsedd för fartyg och industrier där särskilld brandklassning gäller. Detta sortiment produceras av ett special harts, kallat för Phenol. Detta ger extremt hållbara egenskaper och är godkänt av Amerikanska kustbevakningen (USCG) vilket kännetecknar en mycket bra produkt avsedd för tuffa förhållanden.

Miljö och hållbarhet

Miljön har massor att vinna på våra GRP produkter.
Förutom att våra produkter har bra mekaniska egenskaper så är våra produkter ett mer
miljövänligt och energisnålare val. Vid tillverkning av våra gallerdurkar krävs bara 56% av den energi som krävs vid framställning av motsvarigheten i stål. Vid jämförelse med aluminium så använder vi bara 20% av den totala energin.

bottom of page