top of page

GRP PRODUKTERS PÅVERKAN PÅ MILJÖ OCH OMGIVNING

 

GRP produkter är inte bara långsiktigt hållbara. Det är också mer miljövänligt att framställa än sina motsvarigheter i Stål och Aluminium. 

Förutom att våra produkter har bra mekaniska egenskaper så är våra produkter ett mer
miljövänligt och energisnålare val. Vid tillverkning av våra Gretingar och Gallerdurkar krävs
bara 56% av den energi som krävs vid framställning av motsvarigheten i stål. Vid jämförelse
med aluminium så använder vi endast 20% av den totala energin.

Nedan Grafer är räknade genom en Metod enligt: TRACI/IMPACT 2002+/IPCC/Energy Feb 2009 tillsammans med Heathrow Airport vid framställan av 20m2, 38mm Gallerdurk/Greting i olika material

bottom of page